บริษัท สกายอีเลคทริค แมชชินเนอรี่ ได้เปิดดำเนินการธุรกิจการสั่งซื้อเครื่องจักรกลจากประเทศไต้หวันมานานกว่า 20 ปี ทางเรายินดีให้บริการการปรึกษาเรื่องเครื่องจักรฟรี

  #USED MACHINE เครื่องจักรมือสอง
  LATHE เครี่องกลึง
  AUTO LATHE MACHINE เครื่องกลึงออโต้
  DRILLING & TAPPING เครื่องเจาะและต๊าป
  AUTO DRILLING & TAPPING MACHINE เครื่งเจาะและต๊าปออโต้
  RIVETING MACHINE เครื่องย้ำหัวรีเวท
  WELDING MACHINE เครื่องเชื่อมสปอต
  BROACHING MACHINE เครื่องรูด
  CUTTING MACHINE เครื่องตัด
  NOTCHING MACHINE เครื่องเฉาะปากเว้า
  TOOL GRINDING MACHINE เครื่องลับคม
  POLISHING MACHINE เครื่องขัด
  AUTOMATIC SCREWING MACHINE เครื่องขันสกรู
  FORMING PROCESS MACHINE เครื่องขึ้นรูป
  MILLING MACHINE เครื่องมิลลิ่ง
  CHAMFERING MACHINE เครื่องลบมุม
  REDUCE AND EXPAND PIPE เครื่องรูดขยาย แป๊ป
  BORING MACHINE เครื่องคว้านรู
  GRINDING MACHINE เครื่องเจียร
  THREAD ROLLING MACHINE เครื่องรีดเกลียว
  SPECIAL PURPOSE MACHINE เครื่องใช้เฉพาะอย่าง
  ACCESSORIES อุปกรณ์
การดูแลรักษาเครื่อง
ตารางเปรียบเทียบขนาดรูในการต๊าปเกลียวและความเร็วรอบ
เครื่องกลึง
การขึ้นรูปโลหะ


 

บริษัทสกายอีเลคทริค แมชชินเนอรี่ จำกัด

117,119,121,123,125 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร.02-874-0405-7 แฟกซ์. 02-874-0408,02-428-4432 E-mail : skyelectric.th@hotmail.com,info@skyemac.com